Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Gezond zwanger worden – Eric Steegers & Anjo Geluk

Iedereen hoopt op een gezonde baby. De basis daarvan wordt echter niet alleen tijdens de zwangerschap gelegd maar juist ook daarvoor. De kennis over die zogenaamde preconceptiezorg heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Een gezonde zwangerschap begint niet bij het eerste bezoek aan de verloskundige, maar veel eerder. Eric Steegers, hoogleraar verloskunde en prenatale geneeskunde, en Anjo Geluk geven in dit boek tal van tips en wetenswaardigheden over een gezonde zwangerschap, over onder andere erfelijke factoren en wat te doen of laten als het niet direct ‘lukt’ om zwanger te worden. Gezond zwanger worden gaat over wat je als ouder voor en tijdens de zwangerschap kunt doen om de kans op een gezonde baby te vergroten.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Veilig zwanger – Beatrijs Smulders & Mariël Croon

De latere gezondheid van je kind begint in de zwangerschap, zo blijkt uit de jongste wetenschappelijke inzichten. Naast erfelijke invloeden draagt een gezonde leefwijze van de aanstaande moeder bij aan de ontwikkeling van de ongeboren baby. Smulders en Croon vertalen hun wetenschappelijke kennis én hun ervaring als verloskundige naar praktische adviezen voor ouders in spe.

Veilig zwanger geeft handvatten voor het dagelijks leven van de zwangerschap en bespreekt de maatschappelijke en psychologische dilemma’s van het moderne moederschap. Hoe ga je om met vermoeidheid? Wat is een gezond voedingspatroon in de zwangerschap? Hoe bereid je je voor op de combinatie van werk en ouderschap? Hoe ga je om met angst en hoe versterk je je zelfvertrouwen? Hoe maak je de juiste keuzes in een samenleving die steeds technologischer en complexer wordt? Dit boek geeft de antwoorden en tips om zo veilig mogelijk zwanger te zijn. Het bevat bovendien een ‘zwangerschapsschijf’ om de uitgerekende datum vast te stellen. Een echte aanrader voor aanstaande moeders en partners, hun familieleden, en voor iedereen die beroepshalve met zwangere vrouwen te maken heeft.

Beatrijs Smulders en Mariël Croon zijn verloskundigen. Smulders treedt regelmatig op tijdens filmavonden voor aanstaande ouders die Stichting Lichaamstaal in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse organisatie van Verloskundigen organiseert, en verschijnt veelvuldig op televisie. Croon is medewerker van NRC-Handelsblad. Van dezelfde auteurs verscheen eerder het zeer succesvolle Veilig bevallen.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

De grote geboortegids – Mariël Croon & Joris van der Post

DE GROTE GEBOORTEGIDS is hét nieuwe standaardwerk over de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. Het is het eerste boek dat is geschreven door een verloskundige en een gynaecoloog. In een tijd waarin je als aanstaande ouders niet meer weet wat je moet geloven door alle tegenstrijdige berichten, is dit boek een betrouwbare vraagbaak. Wat mag ik wel en wat mag ik niet eten nu ik zwanger ben? Mag ik sporten? Heb ik recht op extra pauze tijdens mijn werk? Kies ik voor prenataal onderzoek? Hoe weet ik of de baby voldoende beweegt? Hoe herken ik complicaties? Waar kan ik het beste bevallen? Wat zijn de voor- en nadelen van pijnbestrijding?

Gynaecoloog Joris van der Post en verloskundige Mariël Croon geven antwoord op alle vragen die zich voordoen in de bijzondere tijd rond de geboorte van je kind. Zij hebben dit boek geschreven in de traditie dat zwangerschap en bevalling ongecompliceerd kunnen verlopen, maar dat er extra zorg nodig is bij risico’s. Zij geven je voorlichting zodat je bewust je keuzes kunt maken, in samenspraak met de verloskundige of de gynaecoloog. Zij bieden een trappelkaart om in te vullen, zodat je weet of de baby voldoende beweegt.

Zo ben je als aanstaande moeder met je kind de spil waar alles om draait. De zwangerschap is per slot van rekening een ongelooflijk belangrijke periode. Keuzes die je maakt, kunnen levenslang doorwerken op de gezondheid van je kind. Met de informatie uit dit boek kun je vol vertrouwen zwanger zijn en bewust bevallen. Zonder onnodige zorgen. En zonder onnodige ingrepen.

Mariël Croon is verloskundige en wetenschapsjournalist. Zij schreef diverse succesvolle boeken over zwangerschap en bevallen. Joris van der Post is hoogleraar verloskunde in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Het grote wonder – N. Nilsson & L. Hamberger

Lennart Nilsson maakt al zijn beroepsleven lang de meest spectaculaire foto’s van alle stadia van de ontwikkeling van een baby, van bevruchting tot geboorte.Hij is steeds actief bezig gebleven met het zoeken naar nieuwe technieken om deze ontwikkeling zo goed mogelijk in beeld te brengen. De huidige editie verschilt dan ook op veel terreinen, zowel in beeld als in tekst, van de oorspronkelijke uitgave van veertigjaar geleden. Wat bleef is de onverminderde populariteit van deze zwangerschapsbijbel, al bijna 30 drukkenlang !Professor Treffers, gynaecoloog, zorgde ervoor dat de inhoud werd afgestemd op Nederland en België.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Zwanger – A. Grient Dreux

In Zwanger kun je werkelijk alles lezen over de zwangerschap – vanaf de periode nog voor de bevruchting tot en met de bevalling en de kraamtijd. Het boek geeft informatie over alle actuele onderwerpen, zoals zwanger worden na kunstmatige bevruchting (IVF en ICSI) en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de prenatale diagnostiek en echoscopie. Vaste, in ieder hoofdstuk terugkerende onderdelen zijn het bezoek aan de verloskundige, de ontwikkeling van het embryo van week tot week, praktische zaken die je moet regelen, de ‘mind, body, spirit’kant van de zwangerschap en de eventuele complicaties die zich in een bepaalde fase kunnen voordoen. Dit alles maakt Zwanger tot een praktisch en waardevol handboek voor aanstaande ouders. Auteurs Anja de Grient Dreux is verloskundige/echoscopiste; Marjon Labordus, Sasja Nicolaï en Cora de Vos zijn journalist. Alle vier zijn ze auteur van diverse boeken over zwangerschap en bevalling. Eindredactie geheel herziene editie Anja de Grient Dreux en Cora de Vos Met medewerking van Verloskundige Tammo Suk en gynaecologen dr. Jan Lind, dr. Fedde Scheele, dr. Kees Yedema Fotografie binnenwerk Bonnita Postma

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap – Cecile Röst

Bekkenpijn is goed te behandelen, óók tijdens de zwangerschap. Tijdens haar eigen zwangerschappen maakte Cecile Röst ernstige bekkenpijn mee. Deze persoonlijke ervaring combineerde ze met haar professionele kennis als orthopedisch manueel therapeute. Zo kwam zij tot een effectieve aanpak van bekkenpijn. De afgelopen 15 jaar heeft ze veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Inmiddels wordt de Röstmethode veelvuldig toegepast door patiënten én hulpverleners, en wordt deze aangeraden door verloskundigen en artsen in heel Nederland maar ook daarbuiten. De patiënten die de Röstmethode volgen, gebruiken geen hulpmiddelen zoals een bekkenband of rolstoel. In de behandeling staat niet het bestrijden van de pijn centraal, maar het weer doeltreffend kunnen gebruiken van het lichaam. Als het lichaam weer naar behoren functioneert, neemt de pijn af. Op den duur zal de pijn zo goed als verdwijnen. ‘Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap’ is niet alleen een grote steun voor vrouwen met bekkenpijn, maar ook voor hulpverleners die hun patiënten van goed onderbouwde, veilige zorg willen voorzien. De Röstmethode kan worden toegepast tijdens de zwangerschap, bij vrouwen in de overgang, bij mannen en vrouwen met chronische pijnproblemen in onderrug of bekken, en ook bij kinderen met bedplasproblemen of pijnklachten in de bekkenregio. In deze derde, herziene druk van ‘Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap’ is de basistherapie aangevuld met behandeltechnieken uit andere methodes, die kunnen worden toegepast bij patiënten met afwijkende of meer complexe klachten.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Verassing – Mies van Hout

Dit prentenboek gaat om vogels en hun kroost: van het verlangen naar een kleintje, het leggen van het ei, het uitkomen van de kuikens, het verzorgen en grootbrengen van de diertjes totdat ze uitvliegen. Er is geen echt verhaal, maar eerder een verhaallijn die via emoties als verlangen, hopen, verwonderen, koesteren, troosten, ergeren en loslaten suggestief en creatief wordt aangebracht. De zwarte bladzijden tonen illustraties van de volwassen vogels en de relatie tot hun jongen. Beeldcompositie, lichaamstaal en mimiek helpen om de emoties expressief en herkenbaar uit te beelden. De tekeningen in oliepastelkrijt zijn subtiel en toch krachtig. Op de tegenoverliggende, wisselend gekleurde bladzijden staan de emoties genoteerd: slechts één woord, in groot handschrift, met verschillende lettertypes en creatieve toevoegingen, veelal vergezeld van vogeltjes die de emoties speels accentueren. Na ‘Vrolijk’ en ‘Vriendjes’* is dit het derde boek volgens hetzelfde concept. Een verrassend prentenboek in oblong formaat over geboren worden, opgroeien en ouderschap. Fijn om met kinderen te bekijken, te interpreteren en erover te praten.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Veilig bevallen – Beatrijs Smulders

Veilig bevallen is het nieuwe handboek voor aanstaande ouders. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de bevalling, om onnodige angst weg te nemen, maar ook om je vertrouwen in het bevallingsproces te versterken. De veiligste bevalling is de bevalling die zo normaal mogelijk verloopt. Dit boek helpt je bij de voorbereiding daarvan omdat het boek een uniek inzicht biedt in de belevingswereld van de bevalling. Je hoort door alles heen de toegankelijke en pakkende benadering en taal van een zeer ervaren verloskundige.

Op welke manier je je ook op je bevalling gaat voorbereiden, Veilig bevallen is daarbij onontbeerlijke kost .Het is zeer actueel, met nieuwe inzichten over pijnbestrijding, gouden tips en verhalen van verloskundigen en van vele barende vrouwen zelf. Daardoor zie je niet meer tegen de bevalling op, maar krijg je er juist zin in!

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Duik in je weeën – Carita Salomé & Juliette de Wit

‘Heb je het niet op papier?’ is de vraag die telkens weer aan Carita Salomé wordt gesteld door haar cursisten zwangerenbegeleiding. Er bleek een behoefte te bestaan haar adviezen en oefeningen nog eens zwart op wit te hebben.
Juliette de Wit kwam toen met haar eigen oplossing: om alles nog eens op een rijtje te zetten tekende zij een levensgroot stripverhaal over haar eigen aanstaande bevalling.

Dit boek is het resultaat van de samenwerking tussen deze twee vrouwen. Het is bedoeld als zelfbewuste voorbereiding op je eigen bevalling om vol zelfvertrouwen en zo ontspannen mogelijk in je weeën te duiken. Helder in woord en beeld gebracht zodat iedere vrouw er zelfstandig mee kan werken.

Zwangerenbegeleiding volgens de methode mensendieck
– Weeën in soorten en maten
– Pershoudingen
– Spanning en ontspanning
– Spieren bij de bevalling
– Bewegen in het dagelijks leven
– Bewegingen na de zwangerschap

Carita Salomé is oefentherapeute Mensendieck sinds 1973. Sinds 1975 geeft zij cursussen op het gebied van zwangerenbegeleiding. Zij woont en werkt in Amsterdam en is moeder van twee zonen.

Juliette de Wit studeerde in 1982 af aan de Rietveldacademie. Ze werkt sindsdien als freelance illustrator van onder andere kinderboeken. Ze woont in Amsterdam, is getrouwd en is moeder van een zoon.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Als bevallen spannend is – Lilian Wirken

Dit boek is een geweldig hulpmiddel bij de voorbereiding op de bevalling. Als enige zwangerschapboek biedt het naast informatie, praktische én mentale handvaten. Hiermee kun je zelf bijdragen aan een fijne en optimale bevalling. In ‘Als bevallen spannend is’ vind je uitleg, kleine denk/doe-oefeningen en allerlei verschillende manieren die jou kunnen helpen tijdens de zwangerschap en bevalling. Je kunt gebruiken wat bij jou past en zo je eigen ‘gereedschapskist’ vullen. Er is ruimte voor je gevoelens, wensen en verwachtingen. Je leert hoe je met heftige weeën en negatieve gedachten om kunt gaan. Je krijgt inzicht in hoe pijn werkt, welke methoden baringspijn verminderen en welke manieren je helpen de pijn te verdragen. Na het lezen van dit boek weet je hoe jij zoveel mogelijk controle kunt houden. Én je ontdekt hoe jij in je eigen kracht kunt staan, ongeacht waar en in welke situatie je bevalt. Op die manier kun je straks loslaten en de weeën hun werk laten doen. Hierbij is je partner of bevalmaatje je belangrijkste coach, en samen met zorgverleners vormen jullie een sterk team. Zo kun je met vertrouwen in verwachting zijn! Bij de auteur staan gezondheid van moeder en kind op de eerste plaats: het moet veilig zijn. Maar een bevalling is zoveel meer dan een geboorte. Het is een unieke, zeer persoonlijke en emotionele gebeurtenis voor de vrouw én haar partner. Hopelijk is het dus niet alleen een veilige bevalling, maar ook een fijne bevalling! Lilian Wirken begeleidde als verloskundige reeds vele zwangerschappen en verleende zorg bij ruim duizend bevallingen. Haar ervaringen in de bevalkamer, met coaching en mindfulness komen samen in dit unieke boek. Een deel van de opbrengst van dit boek gaat naar de stichting midwives4mothers.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Veilig door de kraamtijd – Beatrijs Smulders

Veilig door de kraamtijd is hét complete handboek voor jonge ouders. De bekende verloskundige Beatrijs Smulders, auteur van onder meer Veilig zwanger en Veilig bevallen, belicht op een vernieuwende manier alle grootse en alledaagse zaken van het jonge ouderschap: – kraamtijd van dag tot dag – borstvoeding – veilige hechting – slapen en huilen – de combinatie ouderschap en werken – het veel te korte bevallingsverlof – hoofdstuk speciaal voor jonge vaders De vele gouden tips zijn bijzonder bruikbaar, omdat ze gebaseerd zijn op de ervaringen uit de praktijk. `Het leest als een trein. Een boek dat je telkens weer pakt. Het is alsof een zeer professionele vriendin je alles even heel simpel uitlegt. Zo duidelijk en herkenbaar, een zalfje voor de moederziel. – Mirjam Heinemans, kinderpsycholoog en moeder `Je voelt het terwijl je het leest. Dit boek komt recht uit het hart van een ervaren verloskundige, gecombineerd met wetenschappelijke feiten en ervaringen van vele hedendaagse moeders. Beatrijs Smulders op haar best! – Alice Binnendijk, journalist bij Margriet en moeder `Het logische én noodzakelijke vervolg op Veilig zwanger en Veilig bevallen. Over de startfase van het ouderschap, waarin je de basis legt voor later. Betrouwbaar advies is juist dan goud waard!

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Baby- Desmond Morris

Internationaal befaamd auteur, o.a. van de bestseller De naakte aap
Dit fantastische boek brengt verbazingwekkende feiten in beeld. Ouders zullen zien wat hun pasgeboren baby voelt, ziet, hoort en beseft. Hoe je baby communiceert via huilen, brabbelen en lichaamstaal. Populaire wetenschap voor alle jonge vaders en moeders met baby’s tot 2 jaar en grootouders. Prachtige fotografie en artwork, die groei, erfelijkheid, anatomie en fysiologie verduidelijke

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Regelmaat en inbakeren – Ria Blom

Een waardevol boek met praktische adviezen (ook te vinden op www.debakermat.nl) om onrust, overmatig huilen en weinig slapen bij jonge kinderen te voorkomen én te verhelpen. Het is niet alleen bestemd voor ouders en verzorgers, maar ook voor eenieder die beroepshalve met kinderen te maken heeft.

“Dit boek verschaft helderheid, is luchtig geschreven en de beschrijvingen van ouders zijn herkenbaar en helemaal voor ouders van een huilbaby. Jonge ouders die uitkijken naar mooie tijden met een uitgeruste, opgewekte baby, doen er goed aan dit boek te lezen. Oma’s en opa’s zullen er instemmend bij knikken.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Borstvoeding – Mary Broekhuijsen & Stefan Kleintjes

Wil je na de geboorte van je baby borstvoeding gaan geven? Dit nieuwe handboek biedt je alle informatie die je nodig hebt voor een succesvolle start en een bijzondere borstvoedingstijd. Borstvoeding bevat heldere uitleg over de beste voorbereiding, goed aanleggen, de eerste dagen en eerste weken, afkolven, de betrokkenheid van de vader en verantwoorde voeding voor moeder en kind.

Dit is hét boek als je op zoek bent naar objectieve, praktische, betrouwbare en eigentijdse informatie over borstvoeding. Het bevat de laatste wetenschappelijke inzichten. Omdat het is geschreven door Nederlandse auteurs, staat de informatie dicht bij de dagelijkse Nederlandse praktijk. De vele foto´s en kleurrijke lay-out maken het boek toegankelijk, overzichtelijk en prettig leesbaar.

– Uniek kraamlogboek om je te begeleiden in de eerste periode
– Overzichtelijke indeling: de eerste dagen, de eerste weken, de eerste maanden
– Handige tips over afkolven, bewaren en opwarmen van moedermelk en het voorkomen en oplossen van eventuele problemen

Mary Broekhuijsen, zelf moeder van drie kinderen, begeleidt al jaren borstvoedende moeders. Eerder schreef zij Alles over borstvoeding.
Kinderdiëtist Stefan Kleintjes is winnaar van de Borstvoedingsprijs 2006. Hij beheert de site www.borstvoeding.com en is auteur van Eten voor de kleintjes; van borst tot boterham.
Bonnita Postma fotografeert voor boeken en tijdschriften. Haar eigentijdse foto’s zijn onder andere te vinden in Zwanger, Weer fit na je bevalling en Je baby.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Handboek borstvoeding – La Leche League

Borstvoeding is de beste babyvoeding en de basis voor een goede gezondheid. Het draagt bij aan het ontwikkelen van een hechte band met de baby en steeds vaker besluiten jonge ouders dan ook hun baby ‘de borst te geven’. Dit boek bevat praktische informatie, feiten en ervaringen van ouders en is daarmee een goede hulp bij het voorbereiden op en het geven van borstvoeding. In heldere teksten met illustraties wordt informatie gegeven over o.a.:&8226; de eigenschappen van borstvoeding &8226; hoe maakt de borst melk &8226; voorbereiding in de zwangerschap &8226; de kraamtijd en verder &8226; een (nieuwe) baby; een nieuw leven borstvoeding en de gezondheid van de baby de melkproductie beïnvloeden problemen voorkomen of oplossen borstvoeding combineren met een baan buitenshuis afkolven en bewaren de overgang naar andere voeding Borstvoedingorganisatie LLL is de Nederlandse afdeling van La Leche League’ International. Zij informeert en helpt vrouwen die borstvoeding (willen gaan) geven. Het Handboek Borstvoeding is een vertaling van het door LLLI uitgegeven ‘Tbc Womanly Art of Breastfeeding’ en is aangepast aan de Nederlandse en Belgische situatie.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Borstvoeding doe je zo!

Borstvoeding is de meest natuurlijke manier van het voeden van je kind. In dit compacte, prettig leesbare boek Borstvoeding doe je zo!, staat alles wat je moet weten zodat de borstvoeding slaagt, maar ook wat je kunt doen wanneer het wat minder soepel gaat. 

Je leest in Borstvoeding doe je zo! hoe je je baby het best kunt het aanleggen en wat belangrijk is bij het vinden van een juiste voedingshouding. Je leert over de eerste voedingen en je krijgt praktische aanwijzingen en adviezen die je helpen deze en de volgende voedingen succesvol te geven. Het resultaat is dat je borstvoeding geeft met plezier.

In Borstvoeding doe je zo! vind je verder informatie over slapen, fles- en borstvoeding geven, borstvoeding combineren met een baan en nog veel meer onderdelen uit het leven met een baby die borstvoeding krijgt.

Borstvoeding doe je zo! is geschreven door Debby Mendelsohn, psycholoog en moeder van zes kinderen. Debby heeft al haar kinderen borstvoeding gegeven – in totaal meer dan 13 jaar lang. Naast Borstvoeding doe je zo! schreef zij de bestseller Zindelijk maken is kinderspel. 

Uit de media:

Erica Post, docent lactatiekundige en kinderarts schreef het lovende voorwoord en zij heeft niets teveel gezegd. Een boek wat duidelijk met Liefde, Ervaring en Kennis is geschreven!

(Chantale Blinker, werkzaam bij Kiind)

Het boekje is gevuld met informatie dat in een herkenbare en makkelijke leesstijl is geschreven. 

Een basis voor borstvoeding en het met plezier en vertrouwen voeden is na het lezen van dit boekje gelegd. 

Patricia Maagd (werkzaam bij SamenBevallen)

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Perfecte bevallingen bestaan niet – Diana Koster (in memoriam)

Een kwart van de vrouwen kijkt na drie jaar met een negatief gevoel terug op hun bevalling. Na een ingrijpende bevalling kun je het gevoel hebben dat je ‘anders’ functioneert, alsof de ‘bliksem’ is ingeslagen in je systeem. De herkenbare verhalen van andere ouders, gecombineerd met inzichtgevende oefeningen en praktische tips in dit boek kunnen je helpen deze bliksem weer uit je systeem te verwijderen. In jouw belang, in het belang van je baby, je partner en de relatie tussen jullie drie.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Perfecte moeders bestaan niet – Diana Koster (in memoriam)

Moeder worden wordt algemeen gezien als een blije gebeurtenis. Maar 10-20% van de zwangeren en jonge moeders is depressief of angstig. Ze voelen zich eenzaam of raken behoorlijk uit balans door moeizaam verlopende zwangerschappen, miskramen, traumatische bevallingen, een tegenvallende kraamtijd of de combinatie moederschap en werk. Dit boek helpt vrouwen in te zien hoe het echt met hen gaat, wat hun doel is en hoe ze hun doelen kunnen bereiken. Het helpt hen om te gaan met onder meer angst, piekeren en depressieve gevoelens. En het gaat in op positiviteit en zelfvertrouwen. Algemene informatie wordt afgewisseld met de levensverhalen van vrouwen en praktische oefeningen. De vormgeving is fris en ruim, met een tekening van een blije vrouw op het omslag. In het binnenwerk laten verschillende kleuren zien om wat voor tekst het gaat. Kleurige tekeningen zetten de boodschap kracht bij. De auteur is coach en verloskundige.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Hoezo roze wolk?! – Renske Tjoelker

Hoera, je wordt moeder! Die negen maanden en de bevalling zijn even doorbijten, maar je krijgt er iets prachtigs voor terug. Op het moment dat je baby er is, zit je samen met je kindje en je partner heerlijk op een roze wolk…

Maar vaak is de realiteit anders en lijkt die roze wolk eerder op een grijze wolk. Er zijn bijvoorbeeld complicaties bij de bevalling,de borstvoeding komt niet op gang, je baby huilt veel… Je voelt je machteloos, onzeker, gefrustreerd of ongeschikt als moeder. Dit boek geeft je herkenning en houvast als je je niet meteen gelukkig voelt als moeder. Het biedt een realistische kijk op het moederschap en helpt je ervan te genieten, juist als het anders loopt dan verwacht. Een steun in de rug bij de grootste verandering in je leven, die van vrouw naar moeder, en het vinden van een nieuwe balans.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Met lege handen – M.C.J. Cuisiner & Hettie Janssen

Dit boek gaat over de gevoelens en ervaringen van ouders die een miskraam of het overlijden van hun baby rond de geboorte meemaken.
Hoe verwerk je het als ouder als de baby, naar wiens komst je zo had uitgekeken, gestorven blijkt te zijn? Wat gaat er in je om? Hoe kun je het verlies verwerken? Hoe lang duurt het voor je kunt aanvaarden dat de baby er niet meer is? Kom je ooit echt over het verlies heen? Hoe reageren familieleden en vrienden op het verlies? Hoe zijn de reacties van de artsen, verloskundigen en verpleegkundigen die erbij betrokken zijn? Wanneer kun je opnieuw zwanger worden? Wat kun je doen als je he gevoel hebt dat je in het verlies blijft steken? Hoe vergaat het ouders die één baby van een tweeling verliezen?
Deze en andere vragen komen in dit boek aan de orde. Een apart hoofdstuk gaat voer de medishce aspecten van een zwangerschapsverlies.
het boek is gebaseerd op de ervaringen van honderden ouders die de afgelopen jaren eens of meermalen een miskraam of het overlijden van de baby rond de geboorte hebben doorgemaakt.
Het is bedoeld voor ouders die zelf een baby hebben verloren, maar ook voor mensen in hun omgeving én voor hulpverleners.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Stille baby’s – Christine Geerinck- Vercammen

Het verlies van een kind, ook wanneer het overlijdt vóór of tijdens de geboorte, tekent het leven voorgoed. Alleen wanneer de ouders dit verdriet een plaats in hun leven kunnen geven, zullen zij er op een gezonde manier doorheen komen.Dit boek is erop gericht hulp te bieden bij het rouwproces. Ook familie, vrienden, kennissen en de medische en psychosociale hulpverleners kunnen erin lezen hoe zij ouders kunnen steunen bij het afscheid nemen van hun kind en van alle toekomstverwachtingen die zij koesterden. Stille baby’s gaat in op theoretische en medische aspecten, maar bespreekt vooral de verwerking van het verlies, de bevalling en het afscheid nemen, evenals de vraag hoe het daarna met de ouders gaat, ook in verband met een volgende zwangerschap.Christine Geerinck-Vercammen werd geboren in Dendermonde, België. Zij werkt als maatschappelijk werker in het Leids Universitair Medisch Centrum op de afdelingen Verloskunde en Neonatologie en in het Klinisch Genetisch Centrum Leiden. In 1998 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift iMet een goed gevoel, over het rouwproces bij doodgeboorte, reductie in meerlingzwangerschap en zwangerschapsafbreking.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Altijd een kind te kort – Jeanette Rietberg & Maria Pel

Vrouwen die zwanger zijn of willen worden na het verlies van hun baby krijgen te maken met de confrontatie tussen de nog recente ervaring van dood en de ervaring van nieuw leven. In hun situatie is het moeilijk zich te identificeren met de groep van zwangere vrouwen die deze ervaring niet hebben. Dit handboek behandelt de verschillende fases: zwanger worden, zwanger zijn, de bevalling, en het ouderschap daarna. Goede informatie helpt de moeder bij het herwinnen van vertrouwen in zichzelf, in haar lichaam en in de medische zorg. Ook zorgverleners krijgen inzicht in de specifieke problematiek van deze vrouwen doordat er handreikingen voor een betere professionele begeleiding worden geboden.

Jeannette Rietberg is door eigen ervaring en zelfstudie deskundige en spreker geworden op het gebied van sterfte rondom geboorte. Altijd een kind te kort neemt de lezer mee in de uitdagende reis waarin verlies, rouw, blijdschap, hoop en herstel met elkaar verweven zijn. In het boek zijn ook uitspraken van lotgenoten verwerkt die voortkomen uit interviews. De medische bijdragen en diverse adviezen komen van Maria Pel die als gynaecoloog verbonden is aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van hoog risico zwangerschappen.

Literatuur | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie

Geen Blote Voetjes In Het Gras

Geen blote voetjes in het grasVerhalen van ouders van overleden kinderenIn de diepste lagen van mijn ziel waar niemand komen kan heb ik je zachtjes neergelegd getroost, gestreeld, lieve woordjes gezegd je gezichtje gekust mezelf verloren in jouw eeuwige rust.