Wanneer bellen?…

Tijdens je zwangerschap krijg je van onze verloskundigen uitleg over harde buiken, voorweeën, indalingsweeën, ontsluitingsweeën en persweeën. Wil je dit nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.

Weeën

  • Beval je van je eerste kindje en is de zwangerschap ongecompliceerd verlopen? Bel ons dan voor overleg als je 2 uur lang regelmatige weeën hebt gehad om de 4 á 5 minuten die ongeveer een minuut duren.
  • Ben je al eerder bevallen? Bel ons dan wanneer je een uur lang weeën hebt gehad om de 4 á 5 minuten die ongeveer een minuut duren.
  • Bel ons direct als de weeën zich om de 2 á 3 minuten aandienen.

Vruchtwaterverlies

Verlies je groen/bruin vruchtwater dan moet je ons direct waarschuwen. Ook ’s nachts!

Je kunt rustig afwachten indien het vruchtwater helder is terwijl er nog geen flinke, regelmatige weeën zijn. Stel ons in dat geval tussen 08:30 en 09:00 uur even op de hoogte. Doordeweeks via de praktijk en in het weekend op de dienstmobiel.

Ongerustheid

Bel ons direct als:

  • je vliezen breken terwijl het hoofdje niet is ingedaald
  • er een ruime hoeveelheid bloedverlies optreedt
  • je persdrang hebt
  • je weeën, bloedverlies of vruchtwaterverlies hebt vóór de 37e week
  • je de baby niet goed voelt bewegen
  • je koorts hebt

Wanneer bellen?…

Tijdens je zwangerschap krijg je van onze verloskundigen uitleg over harde buiken, voorweeën, indalingsweeën, ontsluitingsweeën en persweeën. Wil je dit nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.

Wanneer Bellen? | Verloskundigenpraktijk Wereldkind - Verloskundigenpraktijk Wereldkind, praktijk voor verloskunde en echoscopie