Screening…

Hielprik

In Nederland worden pasgeboren baby’s in de eerste levensweek getest op 22 zeldzame (erfelijke) aandoeningen. Via een hielprik neemt een verloskundige uit onze praktijk tussen de 4e en de 6e dag een kleine hoeveelheid bloed af voor onderzoek.

Het tijdig opsporen van deze ziektes kan ernstige schade aan lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind beperken of voorkomen.

Meer weten over de ziektes waarop wordt gescreend? Kijk op www.rivm.nl

Gehoortest

De gehoorscreening vindt binnen 2 weken na de geboorte plaats. In deze screening wordt onderzocht of het gehoor voldoende is voor een normale taal- en spraakontwikkeling. De test zal worden uitgevoerd door een wijkverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wil je meer informatie over de gehoortest? Lees dan de folder(s).