Placenta-lokalisatie…

Het kan zijn dat er bij de 20 wekenecho een placenta is gezien die te laag ligt: dicht bíj of óver de baarmoedermond. Een te laag liggende placenta kan een mogelijke belemmering zijn voor een natuurlijke bevalling. Rond de 32 tot 34 weken kan met een echo worden gecontroleerd of de placenta nog steeds laag ligt of ver genoeg omhoog is getrokken met de groei van de baarmoeder.

Bij deze echo kijken we ook naar de grootte van het kindje en wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald.

Deze echo wordt vaginaal gemaakt omdat dit het meest nauwkeurig in beeld brengt hoe ver de placenta van de baarmoedermond vandaan ligt.